قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن

#پیراهن کوتاه تا زانو

تن خور خوشگل
در #نو
سایز ۳۸-۴۰
#پوشاک
#تهران