قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومن ۱۸,۰۰۰ تومن

فروخته شده

بلوز بهاره

خيلي خوش جنس و خوش برش و خوش دوخته 😍
خودم خيلي دوسش دارم ولي لباسامو يكي دوبار بپوشم ديگه نميتونم بپوشمشون🤦🏼‍♀️
جنسش حريره نرمه ولي زيرش مثل نيمتنه يه لايه ديگه پارچه داره كه تنتون معلوم نباشه 😍
پشتشم بازه و بند ميخوره پشت گردن
پايينا و دور استين و يقه ي پشتشم كه مشخصه تور داره
دمه در متروي ميردامادم ميتونم بعتون تحويل بدم اگه تهران بودين🙌
#پوشاک