قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن ۵۰,۰۰۰ تومن

تنخور شیک سایز ۳۸.

#پوشاک
#تهران