قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن

بولیز رنگین کمانی با نوشته :

...Hello sun shine ...
برند : Gap kids
#پوشاک #نو
#کودک
#تهران