قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومن ۱۵,۰۰۰ تومن

صندل ساحلی یکی دو‌بار استفاده شده

#کفش #استفاده_شده #۳۸
#کرج