قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومن ۳۰,۰۰۰ تومن

روش زده سایز ۴۰

به ۳۹ هم میخوره
کف صندل ۲۶ س بود فک کنم
خیلی گوگوله تو این گرونبا انتخاب خوبیه بنظرم😋
#کفش #استفاده_شده #سایز_۳۹