قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومن فروخته شده

مگنت یخچال از ترکیه آوردم ولی باز نکردم که استفاده کنم

#دکوریجات