قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

شال کرم رنگ عرص پهن پایینش سنگ دوزی شده خیلی کم استفاده شده

#پوشاک
#کرج