قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومن

ناپ نخی خنک تمیزو‌سالم فقط تو کمد مونده خیلی کم استفاده شده زیر بغل۴۰ قد ۵۶ کم استفاده شده

#پوشاک
#کرج