قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومن ۳۰,۰۰۰ تومن

یقه ی فانتزی

بیشتر برای لباس های دکلته استفاده میشه
کار دست و نونو هستش
#پوشاک
#تهران