قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن ۵۰,۰۰۰ تومن

#کیف سنتی کار دست - خیلی قشنگه - کاملا سالم - گوشه هاش جیر قهوه ایه😍 تخفیف هم داره

#کیف
#تهران