قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومن

از دبی خریداری شده

مارکش روشه
مناسب برای سایز ۳۸
#کفش
#تهران