قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ تومن ۱۲۸,۰۰۰ تومن

سرویس شنل شامل دستبند ساعت نیم ست

هدیه بوده من فقط پول ساعتش دارم میگیرم
قیمتش خیلی مفت زدم فقط ساعت باتری میخواد

#زیورآلات