قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ تومن ۲۰۰,۰۰۰ تومن

اين پيراهن برند تاداشى شوجى معروف است و بسيار خوش تركيب و خوش رنگ


#پوشاک
#تهران