قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومن

شلوار اچ اند ام

كتون
سايز ٢٨ به مديوم و اسمال ميخوره براى مديوم اسليم ميشه و براى اسمال يه ريزه آزاد واى ميسه
در حد نو
براى سال جديد كه شلوارهاى پارچه اى و كتون ترند شده عاليه
#پوشاک
#تهران