قیمت: ۸۵,۰۰۰ تومن ۵۵,۰۰۰ تومن

شلوار نو خریداری شده از ترکیه سایز ۴۴ .

#آقایون