قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن

ساعت چوبی؛طرح تلفن؛ کار دست؛بسیار زیبا

اصفهان؛شیخ صدوق
#دکوریجات