قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومن ۴۵,۰۰۰ تومن

پیرهن مجلسی آبی

یقه بامزه
پشت ضربدری
دامن کلوش
کشیه به ۳۸ و ۴۰ میخوره😋
با خریدش هدیه هم داده میشه بهتون😍
ازین به بعد هم فقط مجلسی داریم تا یه مدت با قبمتهای ویژمون😎
مجلسیام اکثرا خارجی هستن🤗
#پوشاک #استفاده_شده #سایز_۴۰