قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومن ۲۰۰,۰۰۰ تومن

مایو سایز ۳۸ ...اینترنتی خریدم ولی اندازم نشد..

بیشتر به ۳۶ یا ۳۸ ظریف میخوره.
#پوشاک #نو #سایز_۳۸
#مایو