قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن

شلوارجین گرم و تو کرکی نرم

برای 9 تا 12 ماه
کمر کشی
قد شلوار 45-46
دور یک طرف کمر 23
#کودک #استفاده_شده #سایز_۱۲_ماه