قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن ۳۵,۰۰۰ تومن

ظرف دکوری 🌹

#فرانسوی و قدیمی
21×16
#دکوریجات
#تهران