قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومن فروخته شده

#کوله طوسی براق stradivarus. خودم ۲۰ یورو گرفتم و #کیف #نو هست

#کیف