قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن

این کفش کاملا نو هست برای بهار وتابستان عالیه روش زده ۳۹ به ۳۹ بزرگ پا و۴۰ میخوره اندازه از داخل کفش ۲۵ سانت هست

#قم