قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومن

#ساک_باشگاه

چنباری استفاده کردم و هیچ مشکلی نداره
دو مدلم میشه انداخت؛تو عکسا مشخصه
جنسش ی حالت شمعی لیز مانند داره
بغلشم ی جیب داره تو عکسا هست!
#کیف