قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ تومن ۹۹,۰۰۰ تومن

پیراهن ریون خوشکل و شیک. خودم از کویت آوردم به امید اینکه یه روز بپوشم.ولی پیش نیومد هیچ وقت.

یقه ش دور گردنیه و کمرش از حد زیر بغل به بالا لخته.
کمرو باریک تر نشون میده و دامنش کلوشه.
قدش هم برای قدای متوسط حدودا حد زانو هست.
#پوشاک #نو #فری_سایز
#اهواز