قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومن فروخته شده

اگر یک بار شسته بشه در حد نو هست

#کیف
#تهران