قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومن ۳۶,۰۰۰ تومن

بلوز کشی آستین میدی خط خطی صورتی. قد 60 . فاصله زیر بغل ها 33 . کمرند داره که میشه خم پشت هم جلو پاپیون زد. استینها هم بند داره برای پاپیون . خیلی مدل خوشگلی داره

#پوشاک
#ساری