قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن

کت گل گلی گرم برای روی پیرهنای ساده خیلی بامزس

دو تا عید پوشیدمش فقط ولی خیلی بامزس
سایز اسمالی که رو به مدیومه آزاد وای میسه
#پوشاک
#تهران