قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن

در حد نو وبدون ایراد خیلی کم استفاده شده

#کیف