قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن

اين كارها با چوب و پارچه هست و كار دست و خيلى هم مفيد و به درد بخور براى خورد ريزها.

#دکوریجات
#تهران