قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

2-3 بار پوشیده شده ولی تمیزه سایز 38-40

#پوشاک
#تهران