قیمت: ۹۰۰,۰۰۰ تومن ۵۰۰,۰۰۰ تومن

پیراهن ترک سنگ دوزی پشت دنباله دار

فقط چن ساعت تنم کردم
فوق العادس تنخورش
پارچه فوق العاده
تاپ و شال و شنلم داره

#پوشاک
#پیراهن_مجلسی