قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومن ۱۰۰,۰۰۰ تومن

نیم بوت چرم ...خریدمش ولی ۱ بار بیشتر نپوشیدم...

سایز ۳۹.۴۰..عاج دار
عسلی..چ
خیلی شیک ..
در نارمک

#
#تهران