قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن

تگ داره پیراهن مجلسی بند هم میخوره دور کمرش

#تگ_دار
#پوشاک #تگ_دار #سایز_۴۰
#گرگان