قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومن ۳۳,۳۰۰ تومن

براي سفال بازها ، آبكش سفال بنفش خوشگل ، كار كارگاه فرزانه ، جون ميده براي توت فرنگيهاي خوشگل تابستون . سالم و بدون ايراد همين امسال ٥٥٠٠٠ تومن خريدمش .

#دکوریجات
#تهران