قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

قهوه ایی، مارک کلمبیا، شماره ۳۸

#کفش
#تهران