قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن

بادی استرچ، پشت باز، رنگ توسی، از بغل ها کمی باز است، مناسب ۳۴-۳۶

#پوشاک #تگ_دار #۳۴
#تهران