قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومن ۸۰,۰۰۰ تومن

نقره اي ساتن سايز ٣٨

١ بار پوشيدمش
قد ٧٨

#پوشاک
#تهران