قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن

بالاتنه و دامن مجلسی هندی

بالای ناف وایمیسته بالاتنه
تنخورش شیکه
برای سایز۴۲-۴۴مناسبه
#پوشاک #استفاده_شده #۴۲