قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ تومن ۷۰,۰۰۰ تومن

هودی کاملا نوبهمراه تگ برندGap

سایز M
خریداری شده از آمریکا
قیمت روی تگ ۴۰$
#پوشاک
#تهران