قیمت: ۹۵,۰۰۰ تومن ۸۵,۰۰۰ تومن

فروخته شده

فروخته شد😉

سرهمی دامن دار
آستر دار سفید
برند زارا
یکبار فقط پوشیدم ولی چون گشاده استفاده نشد و موند تو کمد جان
جیبدار
قد از یقه ۷۵ فاصله دو زیر بغل۴۵
یه خشکشویی بره دوباره دلبر میشه
تااااازه ارسالشم رایگانه

#پوشاک #استفاده_شده #سایز_۴۰