قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومن

#بارونی منگو،سالم در حد نو،به38هم میخوره،پشتش چاک داره

قیمت 110000تومان
#پوشاک #استفاده_شده #۴۰