قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومن ۹۰,۰۰۰ تومن

#نو استفاده نشده سایز مدیوم ،کادو گرفتم ولی سایزم نیست ،خیلی تن خور قشنگی داره و مدل یقش هم جدیدا خیلی مد شده

#پوشاک
#تهران