قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومن ۳۰,۰۰۰ تومن

حالت نیم تنه داره فری سایز کم استفاده شده

#پوشاک #استفاده_شده #سایز_فری_سایز
#کرج