قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن فروخته شده

خنک و تابستانی.مناسب ۱ تا ۳ سال.تنخور بامزه همراه با شورت

قد پیرهن ۴۶
دور سینه ۲۸ تا ۲۹
#کودک