قیمت: ۷۵,۰۰۰ تومن

Massimo dutti

سایز ۳۸
سبز تیره
کنارش یک دکمه داشت که افتاده

قیمت ۷۵۰۰۰ تومان

#کفش
#تهران