قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومن

پیراهن سفید کوتاه. پیراهن جشن نامزدیم بوده فقط یک شب پوشیده شده سایز ۳۶

#پوشاک
#تهران