قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن ۶۰,۰۰۰ تومن

كوله با مزه و جمع و جور زارا ،كاملا نو و اصلا استفاده نشده ،ابعادش ٣٠/٣٥هست دو تا جيب بغلش داره برلى قرار دادن وسايل ضرورى و موبايل