قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومن ۴۵,۰۰۰ تومن

پالتو فوتر،زيرش آستر داره،روش نوشته٤٨ ولى به سايز ٤٢،٤٤ ميخوره،خيلى گرم و چندبار پوشيده شده ولى خشكشويى رفته و آمادس🌹

#پوشاک. حراج آخر فصل
#تهران