قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومن ۴۵,۰۰۰ تومن

بافت سفید سایز ۳۶ به ۳۸ هم میخوره

#پوشاک
#اصفهان